استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۱۲
تهران

استخدام مترجم زبان (منشی) در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

_ آشنایی به امور بازرگانی

ایمیل : mermatco@gmail.com