استخدام مترجم زبان در مجله ایرانگان

۹۵/۱۱/۰۹
تهران

استخدام مترجم زبان در مجله ایرانگان

جهت سرپرستی تیم محتوا

_ تسلط کافی به اینترنت جهت جستجو لینک های مورد نیاز طبق برچسب های مجله ایرانگان

_ تسلط کامل به برنامه های نوشتاری (word) و تایپ سریع متون

_ توانایی سرپرستی و هدایت تیم مترجمان و تسلط کافی در ویراستاری متن های ترجمه شده جهت ارائه مطالب روان و ساده برای چاپ در مجله

_ ساکن شهر تهران

_ سن حداکثر ۲۸ سال

ایمیل : Content@gan.ir
تلفن : ۰۲۱۶۴۲۵ (داخلی ۳۰۱)