استخدام مترجم زبان روسی و انگلیسی

۹۶/۰۵/۱۶
تهران

استخدام مترجم (کارمند) زبان روسی و انگلیسی

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان روسی و انگلیسی

تلفن : ۰۲۱۸۸۶۴۸۱۲۷

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .

estekhdammotarjem.com