استخدام مترجم زبان روسی و انگلیسی در اصفهان

۹۶/۰۶/۲۴
اصفهان

استخدام مترجم زبان روسی و انگلیسی در اصفهان

شرایط استخدام (مترجم زبان روسی )

_ جنسیت : خانم – آقا

_ تسلط بالا به زبان روسی

شرایط استخدام ( مترجم زبان انگلیسی )

_ جنسیت : خانم

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

تلفن : ۰۹۱۳۷۵۷۷۱۰۰ – ۳۳۳۵۸۶۷۴

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .