استخدام مترجم زبان روسی درشرکت بازرگانی

۹۶/۰۶/۲۶
تهران

استخدام مترجم زبان روسی درشرکت بازرگانی

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان روسی

ایمیل :

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .