استخدام مترجم زبان روسی در شرکت تولیدی

۹۶/۰۶/۲۵
تهران

استخدام مترجم زبان روسی (کارمند) در شرکت تولیدی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان روسی

تلفن : ۸۸۶۶۳۰۲۳ –۰۲۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .