استخدام تعدادی مترجم درشرکت آتی سازان

۹۵/۱۲/۱۴
تهران

استخدام تعدادی مترجم درشرکت آتی سازان

( جهت کار در بخش کادر فروش)

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا  به زبان عربی

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۶۹۰۰۵_ ۰۲۱۸۸۰۶۹۰۰۷

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com