استخدام مترجم زبان عربی درشرکت فولاد مهر سهند تبریز

۹۶/۰۶/۳۰
آذربایجان شرقی

استخدام مترجم زبان عربی درشرکت فولاد مهر سهند تبریز

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان عربی

_ آشنایی کافی به کامپیوتر

وب سایت : http://mehrsteel.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند به آدرس وب سایت مراجعه نمایند .