استخدام مترجم زبان عربی در مشهد

۹۵/۱۱/۳۰
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان عربی در مشهد

(جهت کار در دفتر بازرگانی)

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط بالا به زبان عربی

ساعات کار : ۸:۳۰_۱۶

تلفن : ۳۶۰۴۲۵۸۵

Estekhdammotarjem.com