استخدام مترجم زبان عربی در مشهد مقدس

۹۶/۰۲/۱۲
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان عربی در مشهد مقدس

( همکاری در مطب دندان پژشکی)

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان عربی

تلفن : ۰۹۳۷۷۵۳۷۶۴۴

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.comhttp://Estekhdammotarjem.com