استخدام مترجم زبان فرانسه درتهران

۹۶/۰۶/۳۰
تهران

استخدام مترجم زبان فرانسه درتهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان فرانسه

ایمیل : motarjem410@gmail.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .