استخدام کارمند مترجم ترجیحا خانم آشنا به امور بازرگانی در تهران

۰۰/۰۳/۲۶
تهران
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام کارمند مترجم ترجیحا خانم آشنا به امور بازرگانی در تهران

به کارمند مترجم ترجیحا خانم آشنا به کار بازرگانی در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس: