استخدام مترجم زبان فرانسه در یک موسسه پژوهشی

۹۵/۱۱/۰۷
استخدام سراسری

استخدام  مترجم زبان فرانسوی دارای مدرک معتبر زبان فرانسه دلفی یا دلف با حقوق و مزایای خوب به صورت رسمی در یک موسسه پژوهشی( حوالی مارالان ).

شماره تماس : ۰۹۱۴۴۰۷۳۷۷۸