استخدام مترجم زبان چینی برای شرکت بازرگانی ایستاسازان برج از قزوین

۰۰/۰۳/۲۲
قزوین
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام مترجم زبان چینی برای شرکت بازرگانی ایستاسازان برج از قزوین

شرایط استخدام:

 • تسلط کامل به زبان چینی (ماندرین)
 • آشنایی کامل به فرهنگ چین
 • آشنایی به کامپیوتر و اینترنت
 • از اتباع چینی مقیم یا دانشجو در ایران باشد

شرایط ترجیحی استخدام:

 • زبان چینی زبان مادری باشد
 • از اتباع چینی مقیم یا دانشجو در ایران باشد
 • متولد چین باشد
 • سابقه ی زندگی در چین را داشته باشد

مزایا:

 • حقوق عالی
 • پورسانت
 • استفاده از امکانات شرکت
 • سفرهای خارجی
 • ساعت کاری قابل تغییر
 • محل شرکت در شهر اصفهان می باشد.

اطلاعات تماس: