استخدام مترجم زبان چینی در تهران

۹۵/۱۲/۰۲
تهران

استخدام مترجم زبان چینی در تهران

(جهت کارهای بازرگانی)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان چینی

تلفن : ۸۸۱۹۱۸۱۵

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com