استخدام مترجم در شرکتی در تهران

۹۶/۰۶/۰۱
تهران

استخدام مترجم در شرکتی در تهران

شرایط استخدام :

_ آشنایی کافی به متون رسمی و غیر رسمی

تلفن : ۷۷۲۴۷۳۴۳ ـ ۷۷۴۵۸۰۸۶-۰۲۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .

estekhdammotarjem.com