استخدام مترجم در شرکت گردشگری الکترونیک

۹۵/۱۲/۰۲
خراسان رضوی

استخدام مترجم در شرکت گردشگری الکترونیک

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط بالا به مکالمه زبان انگلیسی و یا زبان عربی

_ آشنایی کافی با نرم افزار های آفیس و وُرد

_ داشتن سابقه کار در گردشگری و یا هتل

تعداد افراد مورد نیاز : ۲ نفر

(حقوق و مزایای عالی)

آدرس : مشهد، هاشمیه

تلفن : ۰۹۹۰۱۱۵۲۳۵۳

Estekhdammotarjem.com