استخدام مترجم به صورت پروژه ای و قراردادی دراصفهان

۹۶/۰۶/۲۶
اصفهان

استخدام مترجم به صورت پروژه ای و قراردادی دراصفهان

(گروه خدمات زبان آرا، در راستای افزایش وندور لیست مترجمین خود از مترجمین زبان های مختلف دعوت به همکاری می نماید)

شرایط استخدام :

_ همکاری به صورت پروژه ای و قراردادی با مترجمین زبان های خارجی

ایمیل :

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .