استخدام مترجم عربی در کشور های حاشیه خلیج فارس

۹۵/۱۱/۰۵
استخدام سراسری

به یک مترجم عربی ترجیحا عرب زبان جهت فروش محصولات غذایی در کشور های حاشیه خلیج فارس و عراق نیازمندیم.
شماره تماس : ۰۹۱۸۱۱۱۵۸۲۸