استخدام مترجم عربی عراق و عمان

۹۸/۱۰/۲۳
تهران

استخدام مترجم عربی عراق و عمان

نیاز به مترجم عربی مسلط به لهجه عراق و عمان. نیاز به حضور در محل شرکت دو روز در هفته و ترجمه متن به عربی بدون نیاز به حضور

ایمیل : sodateb@gmail.com