استخدام مترجم غیرحضوری درشرکت اعتمادسازان

۹۶/۰۶/۲۹
اصفهان

استخدام مترجم غیرحضوری درشرکت اعتمادسازان

شرایط استخدام :

_ کار در خانه است و نیاز به حضور فیزیکی در محل شرکت نیست.

_ این کار به صورت روزانه است و مقطعی و موقت نیست -در صورت کیفیت ترجمه و کار مناسب و نظم این کار به صورت طولانی مدت است و پروژه ای نیست.

_ برای شروع همکاری تست انجام می شود و در صورت قبول شدن در تست همکاری آغار می شود.

_ تسویه حساب توسط شرکت به صورت کاملا منظم هر ۱۵ روز یکبار انجام می شود.

_ هزینه پرداختی شرکت برای هر کلمه ترجمه فارسی ( با رعایت کامل فاصله مجازی هنگام تایپ) مبلغ ۱۳ تومان است.

برای توضیحات بیشتر در مورد کار و تکمیل فرم و ارسال رزومه به سایت medapps.ir مراجعه فرمایید .

وب سایت : www.medapps.ir

جیمیل :

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند جهت ارسال رزومه به آدرس وب سایت مراجعه نمایند.