استخدام مترجم غیرحضوری درشرکت بازرگانی

۹۵/۱۱/۱۸
تهران

استخدام مترجم غیرحضوری زبان در شرکت بازرگانی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

_ داشتن مهارت در مکاتبات تجاری

ایمیل : info@jamaltrading.ir