استخدام مترجم غیرحضوری درشهر تهران

۹۶/۰۶/۰۴
تهران

استخدام مترجم غیرحضوری درشهر تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به متون پزشکی و آزمایشگاهی

استخدام مترجم به صورت دورکاری میباشد.

ایمیل : fardajob@gmail.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .

estekhdammotarjem.com