استخدام مترجم غیرحضوری درخدمات ترجمه

۹۶/۰۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم غیرحضوری درخدمات ترجمه علم وصنعت

وب سایت : estrans.ir

ایمیل : m13sheikholeslami@gmail.com

تلفن : ۰۲۱۳۶۲۹۳۱۶۸

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند جهت ثبت نام به آدرس وب سایت مراجعه نمایند.

estekhdammotarjem.com