استخدام مترجم غیر حضوری در تمامی رشته ها

۹۵/۱۲/۰۸
تهران

استخدام مترجم غیرحضوری درتمامی رشته ها

(الخصوص مترجمین زبان تخصصی عمران)

ایمیل : T.tarjomeh@gmail.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند.

Estekhdammotarjem.com