استخدام مترجم فارسی به آلمانی دردارالترجمه

۹۶/۰۷/۰۲
تهران

استخدام مترجم فارسی به آلمانی دردارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان آلمانی

تلفن : ۰۲۱۷۵۱۸۷۰۶۶

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند .