استخدام مترجم فارسی به انگلیسی وبالعکس درشیراز

۹۶/۰۲/۱۰
فارس

استخدام مترجم فارسی به انگلیسی وبالعکس درشیراز

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

تلفن : ۰۷۱۳۲۳۳۰۹۶۶  – ۰۹۹۰۱۷۰۳۵۳۹

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com