استخدام مترجم فارسی به انگلیسی

۹۵/۱۱/۱۹
تهران

استخدام مترجم زبان (فارسی به انگلیسی) در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متن های مهندسی

(جهت دورکاری)

تلفن : ۸۸۳۷۲۸۴۳