استخدام مترجم فارسی به انگلیسی در تهران

۹۵/۱۱/۱۹
تهران

استخدام تعدادی مترجم زبان در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متن های تخصصی HSE

ترجمه فارسی به انگلیسی

(استخدام مترجم به صورت تمام وقت انجام میپذیرد)

تلفن : ۲_۲۲۸۷۰۴۳۱