استخدام مترجم فارسی به انگلیسی در مشهد

۹۵/۱۱/۱۹
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان در مشهد

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی و ترجمه متون فارسی به انگلیسی و بالعکس

_ داشتن مهارت در نامه نگاری و ارتباط انگلیسی

_ دارای روابط عمومی بالا

ایمیل : jobaapply.2017@gmail.com