استخدام مترجم (فرم زن با سابقه) در دارالترجمه رسمی

۹۶/۰۶/۲۲
تهران

استخدام مترجم (فرم زن با سابقه) در دارالترجمه رسمی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به فرم زنی

_ داشتن سابقه کار کافی

تلفن : ۰۲۱٫۶۶۴۱۵۸۳۷

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .