استخدام مترجم (فرم زن حرفه ای)

۹۶/۰۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم (فرم زن حرفه ای)

حقوق و مزایا : حقوق ثابت + پورسانت +عیدی + بیمه تامین اجتماعی

تلفن : ۰۲۱۶۶۵۷۷۵۰۲ – ۰۲۱۲۲۱۳۶۳۲۶

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com