استخدام مترجم (فرم زن حرفه ای)دردارالترجمه

۹۶/۰۱/۲۷
تهران

استخدام مترجم (فرم زن حرفه ای)دردارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به فرم زنی

تلفن : ۰۲۱۸۸۵۱۱۳۹۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com