استخدام مترجم (فرم زن حرفه ای) دردارالترجمه

۹۶/۰۶/۲۲
تهران

استخدام مترجم (فرم زن حرفه ای) دردارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به فرم زنی

تلفن : ۰۲۱٫۸۸۵۱۱۳۹۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .