استخدام مترجم (فرم زن) در دارالترجمه رسمی

۹۶/۰۲/۱۰
تهران

استخدام مترجم (فرم زن) در دارالترجمه رسمی

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی (فرم زنی)

تلفن : ۰۲۱۸۸۸۷۵۷۲۹

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com