استخدام مترجم و فرم زن در دارالترجمه رسمی

۹۶/۰۶/۲۲
تهران

استخدام مترجم و فرم زن در دارالترجمه رسمی

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به ترجمه متون و فرم زنی (حرفه ای )

تلفن : ۰۲۱٫۲۲۳۸۰۳۱۷

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .