استخدام مترجم (فرم زن رسمی)در دارالترجمه

۹۶/۰۶/۲۰
تهران

استخدام مترجم (فرم زن رسمی)در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ مسلط به فرم زنی انگلیسی

آدرس : تهران – جردن

تلفن : ۲۲۰۴۳۱۶۴-۰۲۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .