استخدام مترجم متون حقوقی و رسمی

۹۵/۱۲/۰۴
تهران

استخدام مترجم متون حقوقی و رسمی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون رسمی و حقوقی

تلفن : ۶۶۴۰۸۱۵۸

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com