استخدام مترجم در مدرسان پژوهش

۹۵/۱۲/۲۷
خراسان رضوی

استخدام مترجم در مجموعه مدرسان پژوهش

مجموعه مدرسان پژوهش

از تمامی مترجمین با سابقه و متخصص در رشته های مختلف دانشگاهی ساکن مشهد و شهرهای اطراف دعوت به همکاری مینماید.

متمنی است رزومه خود را به همراه یک نمونه کار به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

ایمیل : ppro.team7@gmail.com

estekhdammotarjem.com