استخدام مترجم مسلط به ترجمه فارسی انگلیسی در تهران

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام یک نفر مترجم مسلط به ترجمه زبان انگلیسی جهت همکاری بصورت تمام وقت در تهران.

 

شماره تماس: ۸۸۷۹۴۶۲۵