استخدام مترجم مسلط به زبان انگلیسی در یک موسسه

۹۸/۱۱/۰۵
استخدام سراسری

استخدام مترجم مسلط به زبان انگلیسی در یک موسسه

استخدام موسسه ایده پژوه آریاز

توضیحات :
* مسلط به زبان انگلیسی
* میزان حقوق پرداختی بر مبنای توانایی

 

 اطلاعات تماس:

www.estekhdammotarjem.com