استخدام مترجم مسلط به مکالمه زبان انگلیسی

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی (خانم) مسلط به مکالمه زبان انگلیسی جهت کار در امور اداری در .

 

شماره تماس : ۲۲۰۴۵۳۳۲