استخدام مترجم مسلط به مکالمه زبان انگلیسی درتهران

۹۶/۰۷/۰۵
تهران

استخدام مترجم مسلط به مکالمه زبان انگلیسی درتهران

( حهت انجام کارهای بازرگانی )

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به ترجمه و مکالمه زبان انگلیسی

تلفن : ۰۲۱٫۲۲۸۷۰۱۵۵

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .