استخدام مترجم در موسسه مطبوعاتی

۹۶/۰۱/۲۷
تهران

استخدام مترجم در موسسه مطبوعاتی

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

تلفن : ۰۲۱۸۸۸۰۲۵۰۴

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com