استخدام مترجم در موسسه مطبوعاتی

۹۶/۰۱/۳۰
تهران

استخدام مترجم در موسسه مطبوعاتی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

تلفن : : ۶۶۴۲۰۴۹۰

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com