استخدام مترجم نیمه وقت در تهران

۹۵/۱۲/۰۷
تهران

استخدام مترجم نیمه وقت در تهران

(۱۵ الی ۲۰ صفحه عمومی)

(حقوق ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان)

تلفن : ۰۲۱۴۴۴۷۵۹۹۰

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com