استخدام مترجم در هرمزگان

۹۵/۱۲/۲۳
هرمزگان

استخدام مترجم در هرمزگان

(جهت کار در شرکت بازرگانی معتبر)

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

_ داشتن سابقه کار

تلفن : ۰۹۰۱۳۱۱۲۷۲۷

متقاضیان دارای  شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com