استخدام مترجم همزمان انگلیسی در پروژه نیروگاه برق

۹۶/۰۶/۲۲
فارس

استخدام مترجم همزمان انگلیسی در پروژه نیروگاه برق

( پروژه نیروگاه برق در استان فارس شهرستان لامرد )

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی

ایمیل : energy.powerplant@gmail.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .