استخدام مترجم پاره وقت و تمام وقت زبان انگلیسی

۹۶/۰۲/۱۲
تهران

استخدام مترجم پاره وقت و تمام وقت زبان انگلیسی

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

_ تعداد مترجمین مورد نیاز : ۲ نفر

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۲۸۶۶۲

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com