استخدام مترجم (کارمند) در شرکت کامپیوتری

۹۵/۱۲/۱۶
تهران

استخدام مترجم (کارمند) در شرکت کامپیوتری

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

آدرس : شریعتی_دولت

ایمیل :amir.mnsri22@gmail.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند.

Estekhdammotarjem.com